Babolat Cup

Cykl czterech turniejów Tenis 10, rozgrywanych w kategoriach czerwonej, pomarańczowej oraz zielonej. Organizatorami turnieju są Kaliski Klub Sportowy (Sekcja Tenisa) oraz Kaliskie Towarzystwo Tenisowe. Głównym sponsorem nagród jest marka Babolat.

KOŃCOWY RANKING CYKLU
(klasyfikacja ustalana jest na podstawie najepszych trzech z czterech wyników):

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW BABOLAT CUP 2018 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 
Cykl liczyć będzie cztery turnieje, a każdy trwać będzie dwa dni (w sobotę kat. czerwona i zielona, zaś w niedzielę pomarańczwa). Daty poszczególnych turniejów (organizator zastrzega sobie możliwość ich zmiany, bez podania przyczyny): 9-10 czerwca, 7-8 lipca, 28-29 lipca, 11-12 sierpnia. 

Wszystkie turnieje odbędą się na Kortach KTT, przy ulicy Łódzkiej 19. 

ORGANIZATORZY 
Organizatorem turniejów jest Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz oraz Kaliskie Towarzystwo Tenisowe.  

KATEGORIE
• czerwona - roczniki 2010-11 (chłopcy i dziewczynki razem) 
• pomarańczowa – roczniki 2009-10 (chłopcy i dziewczynki razem) 
• zielona – 9-10 lat – rocznik 2008-09 (chłopcy i dziewczynki osobno) 

WPISOWE 
Członkowie Kaliskiego Klubu Sportowego: 20 zł 
Pozostali uczestnicy: 40 zł  

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA 
a) W turniejach mogą brać udział jedynie dzieci, które posiadają licencję „Tenis 10“ wydaną przez Polski Związek Tenisowy (licencję można wyrobić wypełniając formularz na stronie: http://portal.pzt.pl). 
b) Zgłaszać można się wyłącznie poprzez stronę Polskiego Związku Tenisowego! 
c) Przed weryfikacją do pierwszego turnieje w którym dziecko bierze udział, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w cyklu turniejów oraz oświadczenia o możliwości wykorzystywania wizerunku do celów marketingowych (jednorazowo w trakcie trwania cyklu). 

ZASADY ROZGRYWANIA CYKLU BABOLAT CUP 
Cykl składać się będzie z czterech turniejów. Uczestnicy będą otrzymywać za udział w każdym z turniejów punkty rankingowe w zależności od zajętego miejsca. Ostateczna klasyfikacja generalna będzie obejmowała punkty z trzech imprez, w których zawodnicy uzyskali najlepsze rezultaty. 

ZASADY ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH TURNIEJÓW 
Turnieje we wszystkich kategoriach rozgrywane będą systemem łączonym (grupy+drabinka). W przypadku, gdy do kategorii pomarańczowej lub zielonej zgłosi się więcej niż 16 uczestników, organizator zastrzega możliwość grania wyłącznie „drabinki” (w takiej sytuacji, wraz z turniejem pocieszenia). W zależności od ilości uczestników organizator może modyfikować system rozgrywek w celu zoptymalizowania przebiegu turnieju. Dokładny system rozgrywania każdego turnieju zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.  

PUNKTACJA  
1 miejsce: 40 pkt. 
2 miejsce: 25 pkt. 
3 miejsce: 15 pkt. 
4 miejsce: 10 pkt. 
5-8 miejsca*: 3 pkt. 
Pozostałe miejsca: 1 pkt

 * W przypadku zajęcia ostatniego miejsca w grupie eliminacyjnej lub w turnieju (zależy od systemu rozgrywek), przyznawany jest jeden punkt.

REGULAMIN OSTRZEŻEŃ 
Sędzia podczas zawodów ma prawo przyznania ostrzeżenia w następujących przypadkach: 
- nadużywania sprzętu przez zawodnika (rzucanie rakietą) 
- używania wulgarnych słów 
- nieprzestrzegania zasad fair play 

Gradacja kar: 
1) pierwsze ostrzeżenie 
2) drugie ostrzeżenie - utrata punktu 
3) trzecie ostrzeżenie – dyskwalifikacja z turnieju

ZASADY SĘDZIOWANIA 
W kategoriach czerwonej oraz pomarańczowej każdy mecz sędziowany będzie przez osoby wyznaczone przez organizatora. W kategorii zielonej dzieci sędziują mecze samodzielnie. W trakcie rozgrywania meczów nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie sędzia naczelny.

ZWYCIĘZCY CYKLU 
Ostateczna klasyfikacja generalna będzie obejmowała punkty z trzech imprez, w których zawodnicy uzyskali najlepsze rezultaty. W przypadku idealnego stanu remisu o kolejności w ranking decyduje bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami w całym cyklu. Gdy bilans bezpośrednich meczów jest równy, o kolejności w ranking decyduje ostatni rozegrany mecz między zawodnikami. 

NAGRODY 
Głównym sponsorem nagród jest firma Babolat. Część nagród ufundowana zostanie także przed organizatorów cyklu turnieju. Dzieci, które zajmą w każdym z turniejów miejsca 1-3 otrzymają medale oraz upominki od sponsorów turnieju. Osoby, które zajmą 1-3 miejsca w całym cyklu turniejów otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe (sprzęt tenisowy) od sponsorów turnieju. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
# Zgłoszenie dziecka do turnieju równa się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, 
# Wyniki poszczególnych turniejów oraz klasyfikacje generalne publikowane będą na stronie internetowej www.kkstenis.pl 
# W trakcie rozgrywania meczów na korcie mogą przebywać jedynie dzieci oraz sędziowie/obsługa turnieju. 
#Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor turnieju. 
# Z chwilą rozpoczęcia Turnieju wszelkie protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane. 
# O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji oraz zmianach, decyduje organizator (organizator ma prawo do zmiany dowolnego punktu regulaminie bez podania przyczyny). 
WYNIKI:

I TURNIEJ (9-10 CZERWCA)

Kat. czerwona: 
1. Lily Jędrzejak
2. Julia Sadowska 
3. Jakub Nowak 
4. Bianka Klimczak 
5-6. Natasza Kliber i Amelia Bąg
7-8. Zofia Łuczak i Jakub Gatkowski

Kat. pomarańczowa:
1. Alicja Marcinkowska 
2. Bartosz Błaszczak 
3. Marysia Stefaniak 
4. Nikodem Błaszczyk
5. Szymon Łuczak
6. Marysia Wcisłek
7-8. Jakub N+owak i Alan Pawlik

Kat. zielona, chłopcy:
1. Jan Werbliński
2. Wojciech Sadowsk
3. Kacper Bąk 
4. Jakub Gmerek 
5. Piotr Stachniuk
6. Szymon Łuczak
7-9. Grzegorz Łuczak, Janusz Michalski i Michał Wawrowski
 
Kat. zielona, dziewczęta:
1. Nela Pietrzak 
2. Gabriela Stefaniak 
3. Alicja Marcinkowska  
4. Anna Panek 


II TURNIEJ (7-8 LIPCA)

Kat. czerwona:
1. Lily Jędrzejak 
2. Jakub Nowak 
3. Adam Nowaczyk
4. Jakub Gatkowski 
5-6. Nina Kupczyk, Jerzy Owczak 
7-8. Bianka Klimczak, Natasza Kliber 
9-10. Blanka Wasiela, Mikołaj Żurek

Kat. pomarańczowa:
1. Anna Czechowicz 
2. Bartosz Błaszczak 
3. Jakub Nowak 
4. Nikodem Błaszczyk 
5-6. Szymon Łuczak, Marysia Wcisłek 
7-8. Alan Pawlik, Jakub Gatkowski

Kat. zielona, chłopcy:
1. Ignacio Tejerina 
2. Sebastian Tejerina
3. Piotr Stachniuk 
4. Janusz Michalski 
5-6. Michał Wawrowski i Grzegorz Łuczak

Kat. zielona, dziewczęta:
1. Zuzanna Lesman 
2. Pola Zborowska 
3. Oliwia Remiszewska 
4. Anna Panek

WYNIKI: 

III TURNIEJ (28-29 LIPCA)

Kat. czerwona
1. Lilly Jędrzejak 
2. Julia Sadowska 
3. Jakub Nowak 
4. Blanka Wasiela 
5-6. Nina Kupczyk i Jerzy Owczak 
7-8. Zofia Łuczak i Natasza Kliber

Kat. pomarańczowa
1. Kamil Andrzejewski 
2. Emil Drobko 
3. Ronja Poznańska 
4. Anna Czechowicz 
5. Bartosz Błaszczak 
6. Jakub Nowak 
7.-10. Szymon Łuczak, Maria Wcisłek, Julia Sadowska, Maciej Ptak

Kat. zielona, chłopcy
1. Wojciech Sadowski 
2. Jakub Gmerek 
3. Alexandre Silvestre 
4. Janusz Michalski 
5-7. Piotr Stachniuk, Grzegorz Łuczak, Michał Wawrowski

Kat. zielona, dziewczęta
1. Nela Pietrzak
2. Oliwia Remiszewska
3. Anna Panek

WYNIKI: 

IV TURNIEJ (11-12 SIERPNIA)

Kat. czerwona: 
1. Beniamin Babczyński 
2. Lilly Jędrzejak 
3. Jakub Nowak 
4. Julia Sadowska 
5. Nina Kupczyk 
6. Blanka Wasiela 
7. Bianka Klimczak 
8. Jerzy Owczak 
9. Natasza Kliber

Kat. pomarańczowa: 
1. Szymon Ciemny 
2. Bartosz Błaszczak 
3. Anna Czechowicz 
4. Maciej Ptak 
5. Alicja Marcinkowska 
6. Maria Wcisłek 
7. Stanisław Łaskawiec

Kat. zielona, chłopcy: 
1. Wojciech Sadowski 
2. Janusz Michalski 
3. Piotr Stachniuk 
4. Kamil Andrzejewski 
5. Michał Wawrowski

Kat. zielona, dziewczęta: 
1. Zuzanna Lesman 
2. Nela Pietrzak 
3. Oliwia Remiszewska 
4. Martyna Nowińska 
5. Anna Czechowicz 
6. Alicja Marcinkowska 
7. Michalina Mrozkowiak

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone